Vorming

Vormingsaanbod

Hoopvol leven met de dood (van je kind)

Deze lezing voor het brede publiek gaat over de impact van verlies op ons leven. Met getuigenissen, teksten, poëzie, beeld en muziek geven we voorbeelden van hoe verlies van een betekenisvolle persoon een kwetsbaar maar ook kostbaar deel van je verdere leven kan zijn.

Rouw als inspiratie in de kunst.

‘Als kunst niet gaat over liefde of dood, is het decoratie’, zegt Jan Hoet

Rouw als krachtbron in het leven. Rouw en veerkracht.

Misschien moeten we verlies niet verwerken maar verwerkt verlies ons!

Veer-kracht, is er iets kwetsbaarder dan een veer? En toch verbinden we in het woord ‘veer-kracht’ kwetsbaarheid met kracht. Dat is de kern van rouwen. (uit Gehavend van Johan Maes)

Stil verdriet

Stil verdriet, schaduwverdriet, schaduwrouw is verborgen rouw en verlies  dat niet erkend wordt door de samenleving en de omgeving van de rouwende. Stil verdriet kan ook het verdriet zijn dat door de rouwende in alle intimiteit beleefd wordt, waarmee men niet kan, wil of durft naar buiten komen.

(Ouders van een overleden baby rouwen vaak in alle eenzaamheid. Zij missen een kind dat niemand mist. Het sterrenkind heeft geen plaats gekregen in de gemeenschap en zo ook niet in de harten van vrienden en familie van de rouwende ouders. Ze willen hun kind levend houden in hun herinnering maar botsen daarbij vaak op een muur van onbegrip. Hun verlies wordt vaak niet erkend of geminimaliseerd.)

In deze lezing, waar er ruimte is voor dialoog, krijg je een inkijk in verschillende vormen van stil verdriet en wat het doet met de rouwende. Vanuit mijn ervaringsdeskundigheid en mijn expertise rond de nieuwe wetenschappelijke visie over rouw en verlies probeer ik een stem te geven aan het stil verdriet van vele rouwende ouders.

Deze lezing is voor iedereen geschikt, (maar richt zich speciaal naar ouders van een overleden baby en zorgverleners die te maken hebben met rouwende ouders.)

Zorgonderzoek Met Lege Handen

Nog al te vaak krijgen ouders van een overleden baby, goedbedoelde maar zeer kwetsende raad van zorgverleners. Ook andersom zijn sommige zorgverleners zich niet ten volle bewust van hun bijzonder deugddoende, diep menselijke en empathische handelingen en woorden, die in de herinnering van vele ouders een blijvende troost zijn. MLH heeft daarom een niet-wetenschappelijk belevingsonderzoek uitgevoerd onder haar leden, om te weten waar de noden liggen van de ouders op het moment dat hun kindje sterft. Vanuit deze noden gaan we na wat gepaste zorg kan betekenen en hoe deze kan geboden worden door diverse zorgverleners, hun opleidingen en instellingen waar men aan verbonden is. Resultaten van dit onderzoek worden meegedeeld en besproken. MLH trekt volgende conclusie uit dit onderzoek.

De zorgverlener is een belangrijke hefboomfiguur voor ouders naar

een nieuwe en geslaagde integratie in de maatschappij!

Van vroedkunde naar verlieskunde

Deze lezing geeft een leidraad voor vroedvrouwen bij het verbeteren van de zorg voor ouders en hun overleden baby. Hierbij wordt onze ervaringsdeskundigheid in het begeleiden van rouwende ouders verbonden met een nieuw theoretisch kader over rouw- en verliesbegeleiding, waarbij zorg vertrekt vanuit een zorgvraag, niet uniform is, en steeds is aangepast aan de noden van de rouwende.

Zorg en zelfzorg bij rouw en verlies

Dit is een workshop voor zorgverleners en studenten in de zorg die te maken hebben met rouwenden. Zorg bij rouw en verlies spreekt steeds eigen verlieservaringen aan. Zorgverleners kunnen enkel van betekenis zijn voor rouwenden als ze ook een evenwicht vinden in hun eigen verlieservaringen. Naast het aanbieden van een leidraad tot het verbeteren van de zorg voor rouwenden, geven we ook tips en tricks over zelfzorg.

Lief en leed met lijf en leden

Binnenkort meer informatie.

Advertenties